Условия за търговия

В платформата BG Trader клиентите на БенчМарк получават достъп до всички ценни книжа, търгувани на Българска фондова борса (БФБ). Това включва 400+ ценни книжа на български дружества, 400+ акции на най-популярните чужди компании, борсово търгувани фондове (ETF) и фондове върху криптовалути.

Такси и комисиони

БенчМарк предлага търговия с ценни книжа на Българска фондова борса при следните условия:

Сделки с ценни книжа в BG Trader Комисиона Минимум
При оборот от сделки до 100 000 лева 0.7% 1 лв. на сделка
При оборот от сделки над 100 000 лева 0.6% 1 лв. на сделка
При оборот от сделки над 1 000 000 лева по договаряне
Такси за достъп и поддържане на платформата без такси

При достигане на достатъчно оборот за намаляване на комисионата, моля, свържете се с нас.

Подробно описание на таксите е налично в Тарифата на ИП "БенчМарк Финанс" АД в раздел Правни документи

Часове за търговия

За ценни книжа, търгуващи се без прекъсване

  • 09:30 – 10:00 Pre-trading
  • 10:00 – 10:10 Откриващ аукцион
  • 10:10 – 16:55 Непрекъсната търговия
  • 16:55 – 17:00 Закриващ аукцион
  • 17:00 – 17:10 Trade at close
  • 17:10 – 17:30 Post-trading

За ценни книжа, търгуващи се само чрез аукциони

  • 09:30 – 10:00 Pre-trading
  • 10:00 – 10:10 Откриващ аукцион
  • 16:55 – 17:00 Закриващ аукцион
  • 17:00 – 17:30 Post-trading
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка