Внос на средства


payment-icon На каса Такси: 0% Изпълнение: до 10 мин. Контакти

Работното време за извършване на касови операции е от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

Не се начисляват такси при захранване на сметка на каса.

Максималната сума за внос на каса е 10 000 лв. или равностойността им в друга валута съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой.

При внос на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк.

При внасяне на парични суми е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства.


payment-icon Банков превод Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Контакти

Работното време за обработване на банкови преводи е всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

Не се начисляват такси при захранване на сметка по банков път. При междубанкови валутни преводи е възможно обслужващата банка на клиента да начисли допълнителни такси, които не зависят от БенчМарк.

БенчМарк не приема плащания от трети лица. Приемат се захранвания само от банкови сметки с титуляр лицето по договора за търговия. Ако захранването не е направено от банкова сметка на ваше име, преведената сума ще бъде блокирана.

В основанието на банковия превод запишете номера на договора за търговия, който желаете да захраните. Получател на средствата е БенчМарк Финанс АД.

 
Сметките за захранване на суми за всички клиенти на MetaTrader са:

Сметка IBAN
BGN BG69UBBS81551060585251
EUR BG15UBBS81551460585220
USD BG28UBBS81551160585229

BIC: UBBSBGSF; Обединена Българска Банка АД

 

Сметките за захранване на суми за всички клиенти на BG Trader са:

Сметка IBAN
BGN BG77UBBS81551060585204
EUR BG15UBBS81551460585220
USD BG13UBBS81551160585208

BIC: UBBSBGSF; Обединена Българска Банка АД

 

При внос на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк.

За превод от чуждестранна банка е нужен адресът на обслужващия банков клон: "Lozenec, 1407 Sofia, 55 Nikola Vaptzarov Blvd".

При внасяне на суми по банков път е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства.


payment-icon Debit/Credit card Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Захрани

Картови плащания към сметки в платформите MetaTrader 4 и 5 се обработват денонощно, всеки работен ден.

Картови плащания към сметки в платформата BG Trader се обработват от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

Не се начисляват такси при захранване чрез дебитна или кредитна карта.

Приемат се плащания в BGN, EUR и USD. В случай че валутата на картата и валутата на клиентската сметка се различават, депозираната сума ще бъде превалутирана по текущ курс на БенчМарк.

БенчМарк не приема плащания от трети лица. Приемат се захранвания само от дебитни и кредитни карти с титуляр - лицето по договора за търговия. Ако захранването не е направено от карта на Ваше име, преведената сума ще бъде блокирана.

БенчМарк си запазва правото да изисква допълнителна информация и документи във връзка с направеното захранване. При внасяне на парични суми е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства.


payment-icon ePay Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Захрани

Плащания чрез ePay към сметки в платформите MetaTrader 4 и 5 се обработват денонощно, всеки работен ден.

Плащания чрез ePay към сметки в платформата BG Trader се обработват от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

Не се начисляват такси за захранване на сметка през ePay.

Чрез ePay могат да се правят само левови трансфери. Ако сметката за търговия на клиента е във валута, сумата ще бъде превалутирана по текущи валутни курсове на БенчМарк.  

БенчМарк не приема плащания от трети лицаПриемат се захранвания само от лицето титуляр по договора за търговия в БенчМарк. Преведени суми от трети лица ще бъдат блокирани.

При внасяне на парични суми е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства.
 


payment-icon Прехвърляне Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Прехвърли 

Прехвърлянето на средства между клиентски сметки в платформата MetaTrader 5 се изпълнява денонощно, всеки работен ден.

Прехвърлянето на средства към клиентски сметки в платформите MetaTrader 4 и BG Trader се обработват от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

Сметките, между които се прехвърлят средства, могат да са в различни платформи.

За сметки в платформите MetaTrader 4/5 могат да се прехвърлят средства, които не са блокирани като марджин изискване. За сметки по договор за търговия на БФБ могат да се прехвърлят само свободни парични средства.

Прехвърляне на средства между сметки, по които титулярите са различни лица става след попълване на заявка от лицето наредител в офис на БенчМарк.