Facebook Pixel

Попълване на въпросник във връзка с регулации при търговията с финансови инструменти

18.10.2019

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с въвеждането на нова европейска регулация при търговията с финансови инструменти, както и в изпълнение изискванията на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагането му, е важно да знаем малко повече за Вас като наш клиент и Ви молим да отделите около 5 минути за попълване на кратък въпросник. Инвестиционният посредник събира информацията по силата на законови изисквания и прилагане на стандартите „Познавай своя клиент”.

Самият въпросник може да намерите в клиентската част на адрес:

https://clients.benchmark.bg

 

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.

 

БенчМарк Финанс