БенчМарк е инвестиционен посредник с най-голям брой сделки на пазар MTF BSE INTERNATIONAL на БФБ през 2023 година

16.01.2024

Награди БФБ посредник най-висок оборот

 

Българска фондова борса отбеляза 2023 година с множество ръстове и успехи. Редица инвестиционни посредници получиха отличия за труда и усилията положени през годината.

БенчМарк Финанс АД бе отличен с наградата за „Инвестиционен посредник с най-голям брой сделки на пазар MTF BSE INTERNATIONAL на БФБ“ през 2023 г. 30% от всички сключени сделки през 2023 година на MTF BSE INTERNATIONAL са реализирани чрез инвестиционния посредник БенчМарк Финанс АД .

За 5-та поредна година БенчМарк печели трето място за „Инвестиционен посредник с най-голям брой сделки на пазарите на БФБ“ през 2023 г.

Искаме да изкажем благодарността си към всички наши клиенти, които ни се довериха и през тази година!